Unia Europejska      2019-10-30 13:45:04

Prezentacja działań projektowych

Dnia 11 października odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadczasowa mobilność kadry edukacji szkolnej” , w którym uczestniczyli przedstawiciele władz, pracodawcy, Rada Rodziców, dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2, nauczyciele i uczniowie technikum i liceum .

Wśród zaproszonych gości byli pan Adam Mickiewicz Członek Zarządu Powiatu, pan Piotr Walkowski prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pani Agnieszka Pawlik przewodnicząca Rady Rodziców, pani Magdalena Mazurkiewicz skarbnik, pani Elżbieta Kaźmierczak z Cechu Rzemiosł Różnych Małych i Dużych Przedsiębiorstw w Ostrzeszowie, pan Sławomir Prus prezes PPHU „FUMO-Ostrzeszów”, pan Jan Mucha właściciel Fabryki Mebli UNIMEBEL.

Podczas spotkania przedstawione zostały główne cele, działania podjęte w ramach projektu, przygotowanie językowe nauczycieli oraz omówiono wpływ projektu na szkołę. Uczestnicy projektu pan dyrektor Ziemisław Szmaj i pani Ewelina Ulichnowska - Kosik koordynatorka projektów, w którym uczniowie wyjeżdżają na praktyki za granicę opowiedzieli również o pobycie na zagranicznych kursach językowych. Podczas spotkania goście mogli obejrzeć zdjęcia i zapoznać się z zasadami działania projektu.

Anna Płaczkowska

Opracowanie: Anna Płaczkowska


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie