Ogólny      2018-06-15 13:16:28

„Książka przyjacielem przez pokolenia”

W roku szkolnym 2017/2018 wolontariusze z Zespołu Szkół Nr 2 wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Książka przyjacielem przez pokolenia” dotyczącym rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci przedszkolnych organizowanym przez Przedszkole Nr 1 we współpracy z Biblioteką Miejską w Ostrzeszowie. Uczniowie naszej szkoły oraz Zespołu Szkół Nr 1 oraz I Liceum Ogólnokształcącego dwa  razy odwiedzili Przedszkole „Bajkowa Jedyneczka” i dwa razy Bibliotekę Miejską po to, aby czytać sześciolatkom różnorodne bajki, legendy i wiersze.

Cele projektu były różnorodne, m. in. budzenie zaciekawień, pasji  i zainteresowań czytelniczych starszych  dzieci przedszkolnych, zacieśnienie współpracy z Biblioteką Miejską w Ostrzeszowie oraz z wolontariuszami ze szkół licealnych i ich opiekunami, rozbudzanie motywacji dzieci do samodzielnego czytania i systematycznego sięgania po książkę, wychowanie dzieci do wartości oraz rozbudzanie  wrażliwości dziecka na piękno literatury przez kontakt z osobami różnych pokoleń (np. młodzież licealna, nauczyciele pracujący i emerytowani, uświadamianie ważnej roli książki w życiu dziecka i dorosłego poprzez wzbogacanie wiadomości i umiejętności dziecka, uczenie poprawnych zachowań, zbliżanie dziecka do opiekuna, rodzica, dziadka, nauczyciela, poszerzanie biblioteki przedszkolnej w ciekawe, proponowane przez zapraszanych gości propozycje książkowe.

Ten ciekawy projekt w którym uczestniczyły dzieci i wolontariusze został opracowany przez Panią Bożenę Dittfeld i Panią Barbarę Mazurkiewicz – nauczycielki Przedszkola Nr 1 oraz Panią Dorotę Owczarek – dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie. Wolontariusze natomiast przychodzili pod opieką Pani Joanny Grzesiak (I Liceum Ogólnokształcące), Pani Moniki Skowrońskiej (Zespół Szkół Nr 1) i Pani Marty Gaszewskiej (Zespół Szkół Nr 2).

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w projekcie i mamy nadzieję na dalszą współpracę!

 

Opracowanie: Gaszewska Marta


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie