Ogólny      2017-06-01 08:00:00

Certyfikaty z rachunkowości dla rolników z Zespołu Szkół Nr 2

W ramach projektu „Zawodowcy na 6stkę” 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik rolnik wzięło udział w warsztatach z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym.

Głównym celem szkolenia było podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, inwestycji i źródeł ich finansowania oraz podatku VAT w rolnictwie. W części teoretycznej młodzież poznała zasady prowadzenia rachunkowości oraz rozliczania dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawione zostały najczęściej popełniane błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji prawa i nieznajomości przepisów. Zajęcia teoretyczne połączone były z praktycznymi ćwiczeniami, na których młodzież uczyła się wypełniać wnioski, księgi podatkowe i formularze, tak aby po ukończeniu kursu młodzi rolnicy mogli sami prowadzić finanse w swoich gospodarstwach. Podczas warsztatów uczniowie wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem gdyż z omawianymi problemami spotykają się na co dzień podczas pracy w rolnictwie.
Warsztaty zakończyły się rozdaniem certyfikatów, które stanowią potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz mogą być przydatne podczas poszukiwania pracy w różnego rodzaju instytucjach związanych z branżą rolniczą.

Opracowanie: Iwona Barczyńska