Architektura krajobrazu      2015-12-07 09:53:15

Spotkanie z kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W dniu 02.12.2015 roku uczniowie klas I RZA, I LA, II RZA, III RZI, III LA uczestniczyli w spotkaniu z kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa swoją działalnością kontynuuje wieloletnią tradycję ochrony roślin w Polsce, zapoczątkowaną już w 1889 r. Realizowane przez nią zadania mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminację negatywnych skutków wynikających z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Kierunki i zakres działań Inspekcji wynikają z bieżących problemów występujący w rolnictwie i mają na celu rozwiązywanie lub ograniczanie ich negatywnych skutków, z korzyścią dla producentów rolnych, eksporterów i importerów.
Zadania i cele Inspekcji osiągane są poprzez prowadzenie działalności kontrolnej, diagnostycznej - które stanowią podstawę działania Inspekcji, jak również poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej nakierowanej na podnoszenie wiedzy z zakresu ochrony roślin . Nowa sytuacja pracy w realiach Unii Europejskiej postawiła przed Inspekcją nowe wyzwania, do których niewątpliwie należy zaliczyć potrzebę zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń ze służbami poszczególnych krajów europejskich w zakresie fitosanitarnym, nasiennym i bezpieczeństwa żywności. Mając to na uwadze, Inspekcja inicjuje organizację spotkań bilateralnych, konferencji tematycznych, prezentując swoją wiedzę i doświadczenie.

Opracowanie: Aleksandra Zmuda