Samorząd      2015-12-04 20:29:34

Akcja "Dopalacze niszczą życie" w naszej szkole.

We wtorek cztery klasy pierwsze brały udział w spotkaniach z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, p. Ewą Jakubowską.

Spotkania odbywały się w ramach realizacji programu prewencyjnego pod nazwą „ Dopalacze niszczą życie”. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i narkotyków, ich szkodliwości i negatywnego wpływu na organizm człowieka. Na prelekcjach uczniowie zostali także poinformowani o następstwach prawnych posiadania przy sobie oraz używania środków odurzających.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik