Architektura krajobrazu      2015-11-19 19:52:14

Klasy I LA, I RZI na zajęciach terenowych z gleboznawstwa.

W dniu 18 listopada 2015 r. odbyły się zajęcia terenowe z gleboznawstwa dla klas I LA, I RZI.

W wyniku ich uczniowie technikum architektury krajobrazu i technikum rolniczego zapoznali się z budową profilu glebowego i podstawowymi właściwościami gleby. Wykonano odkrywkę glebową celem identyfikacji poziomów glebowych, określenia typu gleby, wykonania podstawowych badań: oznaczanie składu granulometrycznego gleby, wilgotności, kwasowości gleby, zawartości węglanu wapnia itp. Następnie opisali odkrywkę glebową - gleby bielicowej opisali w specjalnym formularzu. Prowadziła zajęcia, a pozniej przedstawiła krótkii wykład pt : "Gleby w Polsce " Pani Krystyna Trzeciak .

Opracowanie: Aleksandra Zmuda