Ogólny      2015-11-20 20:29:45

V DZIEŃ DAWCY SZPIKU W OSTRZESZOWIE

4 grudnia, w piątek odbędzie się kolejna edycja Dnia Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie.

Akcja organizowana jest przez ZS Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, na rzecz fundacji DKMS Polska, koordynowana przez dwie nauczycielki p. Katarzynę Dembską oraz p. Ewę Karwacką.
Przedsięwzięcie to objęte honorowym patronatem Starosty Ostrzeszowskiego p. Lecha Janickiego, przeprowadzane jest w naszym powiecie już po raz piąty. Jak do tej pory zarejestrowaliśmy 694 osób. W dzień poprzedzający akcję, 3 grudnia o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie edukacyjne w ostrzeszowskim Kinoteatrze „Piast” dla młodzieży szkół średnich powiatu ostrzeszowskiego, podczas którego goście z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu – dr n.med. Monika Biedroń i dr n.med. Justyna Rybka wygłoszą prelekcję na temat białaczki oraz dawstwa szpiku.
Mieszkańcy naszego powiatu często są zdezorientowani i nieświadomi w temacie białaczki i walki z tą chorobą. Nie wiedzą, że co godzinę w Polsce jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. To nieszczęście spotyka ludzi w każdym wieku, dzieci, młodzież i dorosłych, a dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Ludzie nierzadko mają mylne wyobrażenia na temat przeszczepu szpiku, nie wiedzą, że w 80% pobór następuje z krwi obwodowej, a w pozostałych 20%, gdy pobiera się szpik z talerza kości biodrowej, nie istnieje ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego, który to mit niestety wciąż pokutuje w powszechnej świadomości.
Na spotkaniu w kinoteatrze gościem specjalnym będzie p. Tomasz Maciejewski z Czajkowa, który w tym roku już został dawcą rzeczywistym i pragnie podzielić się z publicznością swoim doświadczeniem oraz zachęcić młodzież do zaangażowania w działania na rzecz ludzi potrzebujących. Bo gotowość niesienia pomocy człowiekowi w potrzebie i solidarność w charytatywnym działaniu są to przecież te wartości, które powinno się zaszczepiać ludziom bez względu na wiek, światopogląd, czas i miejsce, bo to właśnie stanowi o istocie naszego człowieczeństwa.
Impreza rozpocznie się nagrodzeniem laureatów III Powiatowego Konkursu Plastycznego „Podziel się życiem” adresowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do bezpłatnej rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku w fundacji DKMS. Należy tylko zgłosić się na pobranie wymazu ze wewnętrznej ściany policzka z dowodem osobistym do budynku dawnej Szkoły Rolniczej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 12, w piątek, 4 grudnia w godzinach 11.00-17.00.
Szczegółowe informacje dla potencjalnych dawców znajdują się na stronie fundacji: www.dkms.pl.

Opracowanie: Katarzyna Dembska i Ewa Karwacka koordynatorki