Ogólny      2015-09-20 21:42:28

Street Workout w ZS 2.

Dnia 18 września na Sali gimnastycznej odbył się pokaz grupy akrobatycznej Street Workout Kępno.

W grupie uczestniczy nasz absolwent Adam Kocój. Na widowni w czasie pokazu byli goście szkoły z Ukrainy i Czech.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny