Ogólny      2015-10-09 22:31:46

Innowacje pedagogiczne w Zespole Szkół Nr 2

Od 1 października 2015 do końca roku szkolnego w ZS Nr2 realizowane będą trzy innowacje pedagogiczne o charakterze organizacyjno- metodycznym, zatwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dwie z nich opracowane i wdrażane będą przez nauczycielki języka polskiego, panie: Beatę Stajszczyk i Justynę Śmiatacz – Skorupską. Innowacje: „ Wiem. Powiem. Zdam” oraz „ Matura ustna z języka polskiego na szóstkę”, mają na celu podnoszenie kompetencji językowych uczniów oraz poprawę umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej na określony temat zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Cele innowacji zakładają również zdobywanie wiedzy na temat świata, kultury, rozwijanie poczucia indywidualności i pewności siebie.

Trzecia innowacja „ CV Booster”, opracowana została przez pana Adama Fularę i skierowana jest do uczniów Technikum Informatycznego. Jej celem jest realizacja idei nauki zawodu programisty poprzez praktykę, czyli przygotowanie uczniów do natychmiastowego podjęcia pracy po ukończeniu szkoły. Nowatorstwo tej metody nauki, polega na tym, że uczniowie nie uczą się programów na pamięć, ale sami je tworzą. Wszystkie zadania są przydatne w pracy programisty i nie są tylko podręcznikowymi przykładami.

Autorzy innowacji wyrażają nadzieję, że zaproponowane rozwiązania wpłyną na poprawę jakości pracy szkoły i pomogą uczniom w osiąganiu wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych oraz uzyskaniu wymarzonej pracy.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny