Ogólny      2015-06-02 12:29:53

Spotkanie z pedagogiem na chemii i biologii

W piątek 22 maja uczniowie z klas 1Z i 1TL mieli okazję dowiedzieć się czemu nie należy palić papierosów i jak ten nałóg szkodzi zdrowiu! Na lekcje chemii i biologii została zaproszona przez nauczyciela Pana Tomasza Jurkiewicza Pani pedagog Ewelina Ulichnowska – Kosik, która w sposób obrazowy zniechęcała uczniów do palenia tytoniu. Płuca palacza oczyszczają się dopiero po 7-10 latach po rzuceniu palenia! Aż 9 milionów Polaków nałogowo pali papierosy. Moda na palenie papierosów rozpoczęła się w latach powojennych. Na początku lat 80. XX wieku palaczami było prawie 15 milionów Polaków. Osoby palące trzy razy częściej umierają przed 60. rokiem życia niż dorośli, którzy są wolni od nałogu. Warto podkreślić, że rocznie statystyczny palacz wypala około 3500 papierosów. W dymie tytoniowym znajduje się ponad 5000 różnych substancji, wiele o działaniu toksycznym, mutagennym, teratogennym oraz kancerogennym. Do najważniejszych składników dymu tytoniowego należą: nikotyna, tlenek węgla, cyjanowodór, fenole, nitrozaminy, estry kwasów tłuszczowych, metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze oraz węglowodory aromatyczne (np. benzopiren). Ich wdychanie niekorzystnie wpływa na cały organizm. Powoduje choroby układu sercowo-naczyniowego i nowotwory, które odpowiadają za 75 proc. zgonów w Polsce, jednak nie mniej istotne są także zaburzenia funkcji innych narządów. Warto nie palić!

Opracowanie: Tomasz Jurkiewicz