Język polski      2015-04-24 22:54:55

"Bo każdy początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń otwarta zawsze w połowie" ( W.Szymborska)

Dziś kasy trzecie liceum i czwarte technikum ukończyły szkołę. Po trzech i czterech latach zmagań edukacyjnych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Uroczystość wręczenia świadectw rozpoczęła się o 8.30.Abiturienci zebrali się w sali gimnastycznej ubrani w odświętne stroje. Pierwsza część spotkania była bardzo uroczysta i podniosła i nie obyło się bez wzruszeń. Konferansjerka Sandra Zwiernik z kasy pierwszej technikum logistycznego przywitała wszystkich i rozpoczęła uroczystość. Następnie głos zabrał pan dyrektor Witold Jakubczyk, który przywitał gości panią Zofię Witkowską, panią Przewodniczącą Rady Rodziców, wychowawców, nauczycieli a w szczególnie serdecznie maturzystów. Rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Najpierw wychowawcy i pan dyrektor Witold Jakubczyk wręczyli świadectwa uczniom, którzy otrzymali w cyklu nauki średnią 4,5 i wyższą i tym zasłużyli sobie na wyróżnienie w postaci wpisu do Złotej Księgi, czyli księgi zasłużonych uczniów naszej szkoły. Później wręczono nagrody wsławionym uczniom w różnych dziedzinach np. uczestnikom konkursów, którzy reprezentowali szkołę w jej obrębie i poza nią, działaczom klasowym, działaczom samorządowym, honorowym krwiodawcom i członkom zespołu The Foomix oraz członkiniom szkolnego kabaretu Na Wynos. Kolejno nadszedł czas na przekazanie świadectw pozostałym uczniom, wręczyli je wicedyrektorzy pani Danuta Pawlak i pan Ziemisław Szmaj. Podczas uroczystości nie obyło się też bez przemówień . Przedstawicielka klas młodszych Aleksandra Bacik złożyła życzenia bohaterom tej uroczystości i pożegnała ich w imieniu całej społeczności szkolnej. Natomiast w imieniu uczniów klas kończących szkołę przemówiła Agata Stempin. Życzenia abiturientom złożyła także pani Zofia Witkowska i pani Przewodnicząca Rady Rodziców. Gratulacje i pochwały z rąk pana dyrektora i wychowawców otrzymali także rodzice za wybitne osiągnięcia i dokonania swoich dzieci. Rozpoczęła się część artystyczna, którą dla maturzystów przygotowali: Samanty Pustkowska, Michał Kala, Jakub Szkopek, Bartosz Ignasiak, Maciej Łopata z klasy pierwszej technikum logistycznego oraz Michał Domagalski i Kamil Golicki z klasy 1b liceum. Wskazówki życiowe w postaci dezyderaty przekazała maturzystom Patrycja Hurna również z klasy pierwszej technikum logistycznego. Na zakończenie uroczystości dla wszystkich zagrał The Foomix.

Opracowanie: Beata Stajszczyk