Ogólny      2023-06-20 00:00:00

MAMY EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI

Projekt językowy ‘Taste of Culture’, realizowany na platformie e-Twinning, otrzymał Europejską Odznakę Jakości za wartość merytoryczną oraz za formę w jakiej został przeprowadzony.

W projekcie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, ich rówieśnicy ze szkoły średniej z Bydgoszczy oraz młodzież z Chorwacji, Turcji, Hiszpanii, Francji i Włoch.

Celem projektu było poznanie kuchni regionalnej i kultury naszych zagranicznych partnerów oraz praktykowanie nieformalnych metod uczenia się języka angielskiego. Uczestnicy projektu w pełni wykorzystali niecodzienną okazję do komunikowania się w języku angielskim poza kontekstem klasowym poznając jednocześnie praktyczne narzędzia ICT, które znacznie ułatwiają im codzienną naukę.

Projekt poszerzył międzynarodowy wymiar naszej placówki i pozwolił nam nawiązać trwałe kontakty międzynarodowe z nauczycielami i młodzieżą z 5 krajów europejskich.

Jak wynika z relacji naszych uczniów „projekt stworzył niepowtarzalną okazję do tego by rozwinąć kluczowe kompetencje takie jak decyzyjność, umiejętność efektywnej pracy w międzynarodowych zespołach, umiejętność prezentowania własnych pomysłów i przekonywania odbiorcy do własnego punktu widzenia, umiejętność aktywnego słuchania i pójścia na kompromis, pracę pod presją czasu, świadomość kulturową oraz postawę tolerancji i otwartości”.

Zapraszamy uczniów otwartych na językową przygodę do uczestnictwa w kolejnych projektach eTwinning.

Stay tuned!

Katarzyna Kubiak-Moś

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie