Ogólny      2014-11-24 18:57:25

"PODZIEL SIĘ ŻYCIEM" II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

W związku ze zbliżającym się IV Dniem Dawcy Szpiku Kostnego w Ostrzeszowie, pragniemy zachęcić uczniów do udziału w powiatowym konkursie plastycznym "Podziel się życiem".

Celem konkursu jest stworzenie prac promujących ideę dawstwa szpiku. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 im Przyjaźni Polsko-Norweskiej, która pełni rolę organizatora akcji ?Dzień Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie? we współpracy z fundacją DKMS Polska.

Prace konkursowe należy dostarczyć (lub przesłać) na adres:
Zespół Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie,
ul. Krańcowa 7
63-500 Ostrzeszów
z dopiskiem: KONKURS ?Podziel się życiem?.

Konkurs trwa do dnia 29 listopada do godz.14:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2013 w Kinoteatrze "Piast" w Ostrzeszowie o godzinie 12:00. Informacja o narodzonych pracach zostanie przekazana telefonicznie do szkół w dniu 2 grudnia br.

koordynatorki:
Katarzyna Dembska i Ewa Karwacka
tel. 695285858 tel. 691863102REGULAMIN KONKURSU "PODZIEL SIĘ ŻYCIEM "
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 im Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
3. Konkurs realizowany jest w ramach IV edycji Dni Dawcy Szpiku Kostnego w Ostrzeszowie.
Cel konkursu
1. Propagowanie idei dawstwa szpiku wśród dzieci i młodzieży.
2. Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w temacie białaczki i jej leczenia.
3. Stworzenie prac plastycznych promujących ideę pomocy chorym na białaczkę.
Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy wykonują prace promujące ideę dawstwa szpiku kostnego na formacie A3 bądź A4 w dowolnej trwałej, płaskiej technice plastycznej (malarstwo, rysunek, grafika itp.)
2. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę: imię i nazwisko, wiek, szkoła i miejsce zamieszkania. 3. Prace, które nie będą podpisane lub zostaną dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Prace należy dostarczyć/przesłać do sekretariatu ZS Nr 2 w Ostrzeszowie do godz.14:00 28 listopada 2014.
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: dla szkół podstawowych i gimnazjów
2. Ocenę prac przeprowadzi specjalnie powołana komisja.
3. Decyzja komisji w sprawie wyboru najlepszych prac jest ostateczna.
4. Szczegółowa informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie przekazana laureatom telefonicznie do sekretariatu szkoły. za pośrednictwem dyrektorów szkół i/lub organizatorów konkursu w dniu 2 grudnia br.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku niedostatecznej ilości nadesłanych prac (poniżej 10) konkurs zostanie odwołany.

Opracowanie: archiwum