Dyrekcja

Ziemisław
Szmaj
Sylwia
Reng
Sławomir
Świstak – Trawiński
Kierownicy szkolenia zawodowego

Krystyna
Trzeciak
Robert
Miguła
Grono pedagogiczne

Radosław
Aksamski
Teresa
Anioł
Iwona
Barczyńska
Andrzej
Daszczyk
Katarzyna
Dembska
Katarzyna
Dolata
Katarzyna
Droga
Maria
Drożak-Matysik
Katarzyna
Duczmal
Maciej
Franczak
Adam
Fulara
Ireneusz
Gania
Marta
Gaszewska
Beata
Goncerzewicz
Przemysław
Grabowski
Danuta
Grzesiak
Jacek
Hałas
Robert
Hyla
Agnieszka
Jaszczyńska
Tomasz
Jurkiewicz
Maciej
Kamiński
Ewa
Karwacka
Tomasz
Kempa
Ewa
Kinastowska
Anna
Klósak
Andrzej
Klóska
Bogusław
Kokoszko
Piotr
Kowalek
Robert
Krajewski
Malwina
Kraśnicka
Elżbieta
Królak
Renata
Kubiaczyk
Paweł
Kubiak
Katarzyna
Kubiak - Moś
Hanna
Kucharska
Witold
Kucharski
Andrzej
Kułak
Halina
Kurzawa
Dorota
Kusiak
Urszula
Łacina
Anna
Łukasik
Tadeusz
Łukasik
Agnieszka
Mańkowska
Katarzyna
Matuszak
Andrzej
Matyjaszczyk
Gabriela
Nasiadek
Wiesława
Noskowicz
Mirosław
Nowicki
Danuta
Pawlak
Witold
Pelka
Anna
Płaczkowska
Piotr
Prusinkiewicz
Janusz
Sławiński
Ewa
Smorawska
Beata
Stajszczyk
Wojciech
Staszewski
Grzegorz
Szałkowski
Piotr
Szewczyk
Justyna
Śmiatacz-Skorupska
Ewa
Śniegocka
Dariusz
Świtoń
Zbigniew
Tarchalski
Jakub
Ubysz-Piasecki
Ewelina
Ulichnowska - Kosik
Magdalena
Wieloch
Bogdan
Wróbel
Małgorzata
Zajfert
Aleksandra
Zmuda
Arleta
Zysko-Lar